contact@coffeelagarza.bg
+359 (0) 890 335 373
La Garza Coffee / За нас / Сертификати и Партьори

Сертификати за качеството

Имаме различни сертификати за качеството на производствените процеси и на самите кафета. Нашата компания е пионер в използването на кафе със социална и екологична отговорност.

 

Cafés Batalla са съртифицирани по UNE-EN ISO 9001: 2008, гарантираш, че изпълняваме изискванията за система за управление на качеството.

Залагаме на сертифицирани кафета. Бяхме сред първите компании, които получиха лиценз FLO-CERT и етикет Fair-trade . Ние също така сме сертифицирани оператори на Каталонски съвет за екологично земеделско производство (CCPAE).

От 2005 г. ние предлагаме кафе, отглеждано без хербициди или пестициди, закупени на справедлива цена, което насърчава устойчивото развитие на селскостопанското производство.

Ние също така имаме лиценз на Националната федерация на производителите на кафе в Колумбия и отличителния знак на ЗГУ (Защитено географско указание) Колумбия като гаранция за нашето 100% Колумбийско кафе.

Организации и Асоциации

Cafés Batalla Group си сътрудничат с различни Организации и Асоцииации свързани с културата на кафето, защото за нас е много важно да поддържаме постоянна комуникация с пазара и новите тенденции, които да предаваме на нашите клиенти.

FÓRUM CULTURAL DEL CAFÉ
Първа организация с нестопанска цел в сектора на кафето в Испания. Неговата цел е да популяризира и разпространява консумацията на качествено кафе и професионализма на баристкия престиж сред любителите на този ароматен продукт.

Ние сме членове на Forum Cultural del Café и сега нашата компания води председателството си с г-н Javier Batalla.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL CAFÉ
Федерация на кафе компании, свързани с областта на своята дейност: зелено кафе, разтворимо кафе и печене кафе.

TOSTADORES REUNIDOS
Обединение за закупуване на кафе с традиция на повече от 20 години. Ние сме в тази асоциация от самото начало.

GREMI DE TORREFACTORS DE CAFÈ DE CATALUNYA
Тази група представлява големи, средни и малки фирми за кафе, осигуряваща необходимите услуги с различни официални агенции, както национални така и регионални.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOSTADORES DE CAFÉ
Той обединява повече от 150 фабрики от всички региони. Основната му цел е да представи целия сектор на печено испанско кафе и защитата и популяризирането на общите интереси на своите членове.

error: Content is protected !!