contact@coffeelagarza.bg
+359 (0) 878 37 18 51
La Garza – кафе на зърна и капсули / За нас / Сертификати и Партньори

Сертификати за качеството

Имаме различни сертификати за качеството на производствените процеси и на самите кафета.

Cafés Batalla са сертифицирани по UNE-EN ISO 9001: 2008, гарантиращ, че изпълняваме изискванията за система за управление на качеството.

Залагаме на сертифицирани кафета. Бяхме сред първите компании, които получиха лиценз FLO-CERT и етикет Fair-trade. Ние също така сме сертифицирани оператори на Каталунския съвет за екологично земеделско производство (CCPAE).

От 2005 г. предлагаме кафе, отглеждано без хербициди или пестициди.

Разполагаме с лиценз на Националната федерация на производителите на кафе в Колумбия и отличителния знак на ЗГУ (Защитено географско указание) Колумбия като гаранция за нашето 100% Колумбийско кафе.

Организации и Асоциации

Cafés Batalla Group си сътрудничат с различни Организации и Асоциации свързани с културата на кафето, защото за нас е много важно да поддържаме постоянна комуникация с пазара и новите тенденции, които да предаваме на нашите клиенти.

FÓRUM CULTURAL DEL CAFÉ
Първа организация с нестопанска цел в сектора на кафето в Испания. Неговата цел е да популяризира и разпространява консумацията на качествено кафе и професионализма на баристите сред любителите на този ароматен продукт.

Ние сме членове на Forum Cultural del Café и сега нашата компания води председателството си с г-н Javier Batalla.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL CAFÉ
Федерация на кафе компании, свързани с областта на своята дейност: зелено кафе, разтворимо кафе и печено кафе.

TOSTADORES REUNIDOS
Обединение за закупуване на кафе с традиция на повече от 20 години. Компанията е в тази асоциация от самото начало.

GREMI DE TORREFACTORS DE CAFÈ DE CATALUNYA
Тази група представлява големи, средни и малки фирми за кафе, осигуряваща необходимите услуги с различни официални агенции, както национални така и регионални.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOSTADORES DE CAFÉ
Обединява повече от 150 фабрики от всички региони. Основната му цел е да представи целия сектор на печено испанско кафе, както и защитата и популяризирането на общите интереси на своите членове.

error: Content is protected !!